Číslo členského preukazu
Oslovenie
Meno
Priezvisko
Ulica a číslo
PSČ a mesto
Dátum narodenia
Mobilný telefón
E-mail
Úsek
Vaša poznámka
Označte vyhovujúcu možnosť:
Áno, prečítal/a som si Súhlas so spracovaním osobných údajov člena odborov OZ ČLEN (viďtento odkaz na Súhlas) od nezávislého odborového združenia ČLEN a akceptujem ho. Ďalej súhlasím, že meno, priezvisko, telefón, e-mail môže OZ ČLEN použiť aj za účelom poskytovania (zasielania) informácií o členských výhodách a možnostiach využívania členského preukazu (osloviť ma môžu osobne, e-mailom, SMS alebo formou push správ na vyššie uvedenú e-mailovú adresu/ telefónne číslo). Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Chcem byť informovaný/á o členských výhodách pre členov odborov OZ ČLEN. Áno, prečítal/a som si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AGAU - PARTNER pre vaše VÝHODY. Súhlasím so spracúvaním údaja email za účelom posielania noviniek na môj email. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Odoslať


Váš členský preukaz dokáže viac! Aktivujte si funkciu Cashback na vašom preukaze hneď teraz.

Na aktivovanie funkcie Cashback je potrebné uviesť vaše telefónne číslo, kde sa pošle SMS kód s heslom do Cashback aplikácie.

Mobilný telefón
Označte vyhovujúcu možnosť:
Áno, súhlasím, že uvedené osobné údaje môže myWorld Slovakia, s.r.o. použiť na poskytnutie a zaslanie personalizovaných informácií. Môže ma osloviť poštou alebo osobne, telefonicky, e-mailom, SMS alebo formou push správ za účelom prezentovania programu Cashback World na vyššie uvedenú e-mailovú adresu/ telefónne číslo. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.
Áno, súhlasím, aby spoločnosť myWorld Slovakia, s.r.o. v súvislosti s mojou účasťou na individuálnom zákazníckom programe poskytla obchodnému partnerovi osobné údaje uvedené v tomto online formulári tak, aby ich obchodný partner mohol použiť na nasledujúce marketingové účely: nadviazanie kontaktu formou elektronických správ (napr. e-mail alebo SMS), cez sociálne médiá (Facebook atď.), faxom, telefonicky alebo listom na informovanie o produktoch a akciách obchodného partnera, na informovanie o ponukách, ktoré sa zhodujú s mojimi preferenciami, ako aj na ankety.*
Áno, súhlasím, aby spoločnosť myWorld Slovakia, s.r.o. môjmu odporúčateľovi a jeho odporúčateľovi (ďalej "nepriamy odporúčateľ") poskytla náhľad do mojich údajov o nákupoch, aby bolo možné sledovať moje nákupné aktivity pre účely vyúčtovania: dátum a čas nákupu, meno a priezvisko, nákupný obrat a menu. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Nepriamy odporúčateľ uvidí iba meno a prvé písmeno priezviska.*

Svoj(e) súhlas(y) so spracovaním údajov môžem (aj jednotlivo) kedykoľvek písomne odvolať (myWorld Slovakia, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava - Ružinov) alebo e-mailom na service.sk@cashbackworld.com. Spracovanie údajov na základe súhlasu prebehne podľa zákona.
Áno, prečítal/a som si Všeobecné obchodné podmienky (pozri tento odkaz na VOP) a prečítal/a som si Súhlas so spracovaním údajov (pozri tento odkaz na Súhlas) v rámci účasti na programe Cashback World od spoločnosti myWorld a akceptujem ich.*
Aktivovať preukaz teraz